Nhà đất lân cận

A
 • 106.2 m²
 • 18.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 144 m²
 • 25.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 4.39 tỷVND