Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55.4 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 39 m²
 • 3.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.6 m²
 • 2.65 tỷVND
D
 • 95.3 m²
 • 9.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 61 m²
 • 6.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 76.2 m²
 • 5.9 tỷVND