Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 53.1 m²
 • 4.68 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 58 m²
 • 3.15 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 36.1 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 52.3 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 73.6 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 42.5 m²
 • 4.1 tỷVND