Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 98 m²
 • 21 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 113.4 m²
 • 19 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 140 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 135.45 m²
 • 16.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 84.64 m²
 • 9.53 tỷVND