Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 355 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 1,761.4 m²
 • 2 tỷVND
C
 • 1,761 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 126 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 250 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 524 m²
 • 1.9 tỷVND