Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 4.36 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 79.8 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 72 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 91.9 m²
 • 4.7 tỷVND