Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 38.7 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81.5 m²
 • 7.1 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 125.4 m²
 • 17 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 118.9 m²
 • 9.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 100 m²
 • 6.1 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 99.9 m²
 • 13 tỷVND