Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 74.5 m²
 • 9.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.8 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.3 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 58.3 m²
 • 7.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 6
 • 70 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 53.7 m²
 • 6 tỷVND