Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 64.6 m²
 • 5.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 7.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 90 m²
 • 8.4 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 69.7 m²
 • 5.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55.9 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 100 m²
 • 5.4 tỷVND