Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 118.9 m²
 • 9.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81.5 m²
 • 7.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 100 m²
 • 6.1 tỷVND
D
 • 57.1 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 60 m²
 • 3.69 tỷVND
F
 • 92 m²
 • 10.2 tỷVND