Nhà đất lân cận

A
 • 92 m²
 • 10.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 99.9 m²
 • 13 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 48.4 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 48 m²
 • 4.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 70.9 m²
 • 4.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 81.5 m²
 • 7.1 tỷVND