Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 24.8 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 26.2 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 44.4 m²
 • 12.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 12 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.9 m²
 • 4.6 tỷVND