Nhà đất lân cận

A
 • 536 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 337.1 m²
 • 1.35 tỷVND
C
 • 244.1 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 1,846 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 510.6 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 1.5 tỷVND