Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 78 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 200 m²
 • 8.6 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 135 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 73 m²
 • 4.4 tỷVND