Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 53.5 m²
 • 3.28 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 12
 • 80 m²
 • 5.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 128 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 655.6 m²
 • 20 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.3 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 48.8 m²
 • 4.4 tỷVND