Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.1 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 180 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 75 m²
 • 4.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 32 m²
 • 3.2 tỷVND