Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 67.2 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 116.7 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 125 m²
 • 4.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 8 tỷVND
F
 • 61.9 m²
 • 5.95 tỷVND