Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 165.5 m²
 • 7.3 tỷVND
B
 • 8
 • 6
 • 151.6 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 60 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 54.9 m²
 • 4.22 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 164.1 m²
 • 7.4 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 118.8 m²
 • 11 tỷVND