Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 15
 • 16
 • 300 m²
 • 21.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 46 m²
 • 3.26 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 72 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 14.5 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 107 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 72.9 m²
 • 3.29 tỷVND