Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 53.1 m²
 • 5.95 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 144 m²
 • 12.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62.1 m²
 • 4.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25.8 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 63.7 m²
 • 7.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.1 m²
 • 5.1 tỷVND