Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 104.5 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 584.5 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 109.2 m²
 • 2 tỷVND
D
 • 5,523.4 m²
 • 34 tỷVND
E
 • 320 m²
 • 10.4 tỷVND
F
 • 235 m²
 • 4.8 tỷVND