Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 83.6 m²
 • 4.35 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 82.9 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 52.7 m²
 • 1.55 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.73 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 1.95 tỷVND