Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 36.6 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 87 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 50 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 2.65 tỷVND