Nhà đất lân cận

A
 • 89 m²
 • 5.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.1 m²
 • 3.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 70.43 m²
 • 4.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 62.4 m²
 • 5.4 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 51.25 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 29
 • 29
 • 106.8 m²
 • 12.7 tỷVND