Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 8
 • 8
 • 134.8 m²
 • 5.7 tỷVND
B
 • 202 m²
 • 8.1 tỷVND
C
 • 67.7 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 154.1 m²
 • 6.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 77 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 62.1 m²
 • 3.55 tỷVND