Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 83.08 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 51.6 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 58 m²
 • 6.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.4 m²
 • 6.95 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 61.64 m²
 • 1.55 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2 tỷVND