Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 45.3 m²
 • 5.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 39.6 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 58.7 m²
 • 8.22 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.1 tỷVND