Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 43.8 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 80 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 25.1 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 16.3 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.7 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 3.2 tỷVND