Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 41.5 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 34.6 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 5
 • 7
 • 52.5 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 92 m²
 • 8.1 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 43.2 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 44.95 m²
 • 5.5 tỷVND