Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 86 m²
 • 5.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 3.59 tỷVND
D
Đã bán
 • 76 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 55.2 m²
 • 4.35 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 57.6 m²
 • 4.5 tỷVND