Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51.8 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 46 m²
 • 4.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47.8 m²
 • 5.1 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 30.9 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 52.3 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 92.6 m²
 • 6.7 tỷVND