Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 98.8 m²
 • 4.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 43 m²
 • 3.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.6 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 59.3 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 58 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 7
 • 8
 • 884.3 m²
 • 32.5 tỷVND