Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 73.6 m²
 • 6.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 3.05 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.66 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80.6 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 3.9 tỷVND