Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 84 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 21.7 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69.4 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 1.77 tỷVND