Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 118.4 m²
 • 5.35 tỷVND
B
 • 67.4 m²
 • 3.95 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 40.9 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 59.7 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 55 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 88 m²
 • 3.75 tỷVND