Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.49 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 39.57 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.5 m²
 • 3.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.98 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 6.75 tỷVND