Nhà đất lân cận

A
 • 105 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 7.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82.8 m²
 • 5.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 99.7 m²
 • 4.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48.6 m²
 • 2.4 tỷVND