Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 68 m²
 • 5.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 37.7 m²
 • 3.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 89.5 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 79 m²
 • 5.95 tỷVND