Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 612 m²
 • 23 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 136.2 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 78.4 m²
 • 2.58 tỷVND
D
 • 60 m²
 • 2.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 120 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 2.97 tỷVND