Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 74.3 m²
 • 3.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 80 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 114.9 m²
 • 5.95 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 60.8 m²
 • 2.99 tỷVND
E
 • 116.5 m²
 • 5.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 3.4 tỷVND