Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 52 m²
 • 4.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.86 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 51 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 4.5 tỷVND