Nhà đất lân cận

A
 • 99 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 97.05 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 18
 • 18
 • 244.4 m²
 • 13.44 tỷVND
D
 • 147 m²
 • 9.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.16 tỷVND