Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 97.05 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 22.6 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 18
 • 18
 • 244.4 m²
 • 13.44 tỷVND
E
 • 99 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 698 m²
 • 30 tỷVND