Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 115.2 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 128.4 m²
 • 13.5 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 51 m²
 • 5.6 tỷVND
E
 • 58.34 m²
 • 3.65 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 81 m²
 • 3.85 tỷVND