Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 116 m²
 • 15.32 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 40.1 m²
 • 3.05 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 4.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 64.2 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 97 m²
 • 10 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29 m²
 • 2.69 tỷVND