Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 112.5 m²
 • 12 tỷVND
B
Đã bán
 • 50.8 m²
 • 2.6 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 412 m²
 • 82.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.55 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 122 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.12 tỷVND