Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 113 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 58.5 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 86 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 140 m²
 • 11.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 120 m²
 • 11.8 tỷVND