Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 172.7 m²
 • 7.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 58.5 m²
 • 3.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 86 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 140 m²
 • 11.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 120 m²
 • 11.8 tỷVND