Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 96.5 m²
 • 7.6 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 172.7 m²
 • 7.3 tỷVND
C
 • 140 m²
 • 11.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 120 m²
 • 11.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 113 m²
 • 16.5 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 119 m²
 • 12.5 tỷVND