Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.1 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 49 m²
 • 30 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 20.5 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 61.7 m²
 • 9.4 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 29 m²
 • 1.52 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 30 m²
 • 1.6 tỷVND